Davranış kuralları

High Five Vakfı, çocuklara yılda beş kez eğitim vermeyi hedefliyor
kaygısız bir gün. Bunu 4 yaşındaki çocuklar için yapıyoruz
16 yaşına kadar yoksulluk içinde büyüyen çocuklar. H5, bu çocuklar için 5 günde bir
yıl. Hedefler ancak yeterli sayıda motive olmuş ve
nitelikli gönüllüler kendilerini bu işe adamışlardır.

Gönüllü politikası ve davranış kuralları
High Five Vakfı

H5'in tüm aktif üyelerine gönüllü diyoruz. Bu durum yönetim kurulu üyeleri için de geçerlidir,
koordinatörleri ve ayrıca H5 gününde aktif olan çok sayıda gönüllü. Herkes
Bu belgede açıklanan gönüllü politikasına bağlı kalmak