Gedragscode

High Five Foundation heeft zich tot doel gesteld om vijf keer per jaar kinderen
een onbezorgde dag te bezorgen. Dit doen we voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4
tot 16 jaar die opgroeien in armoede. Voor die kinderen organiseert H5, 5 dagen per
jaar. De doelstellingen zijn alleen te realiseren indien voldoende gemotiveerde en
gekwalificeerde vrijwilligers zich hiervoor inzetten.

Vrijwilligersbeleid & Gedragscode
High Five Foundation

Alle actieve leden van H5 noemen wij vrijwilligers. Dat geldt voor bestuursleden,
coördinatoren en ook de vele vrijwilligers die op een H5 dag zelf actief zijn. Iedereen is
gehouden aan het vrijwilligersbeleid zoals beschreven in dit document