ADOPTEER EEN EVENEMENT

De High Five Foundation organiseert door het hele jaar heen evenementen. Om dit alles mogelijk te maken zijn wij volledig afhankelijk van sponsoring en vrijwilligers. Om ons hierin te ondersteunen is het mogelijk om een specifiek evenement financieel te adopteren en daarmee mogelijk te maken. Zo kan een evenement de naam van jouw bedrijf krijgen, ten teken dat je het evenement (mede) mogelijk maakt.

De hoofdsponsor krijgt prominente zichtbaarheid waar we maatwerk afspraken over kunnen maken. Win-win!